Products > Bara Burger Tonkatsu

 

 
Bara Burger Chilli 8 pcs 1 kg
豚バラバーガー 8枚 1kg チリ味
  Bara Burger Spinach 8 pcs 1 kg
豚バラバーガー 8枚 1kg ほうれん草味

 

 

   
 
Bara Burger Mozzarella 8 pcs 1 kg
豚バラバーガー 8枚 1kg モッツアレラ味
  Bara Burger Garlic 8 pcs 1 kg
豚バラバーガー 8枚 1kg ガーリック味

 

 

   
 
Tonkatsu 4 pcs 500 g
豚ローストンカツ 4枚 500グラム
  Tonkatsu 8 pcs 1 kg
豚ローストンカツ 8枚 1キロ